onsdag den 27. juli 2011

Knit Nation Shopping

Før jeg begynder at remse alle de dejlige op, som jeg købte på Knit Nation, vil jeg skynde mig at sige mange tak for de søde kommentarer i skrev mens jeg var til Knit Nation. Det var super hyggeligt at se dem tikke ind og læse jeres søde ord. Så tak!

I år tror jeg godt man kunne kalde mine Marketplace shoppevaner for lidt sære. Jeg mener, jeg var fuldstændig omringet af fantastisk lækkert garn og alligevel købte jeg stort set ikke noget. Bortset fra det fantastiske tonale grå garn, som jeg allerede har vist frem (det er Knit by Numbers fra Fibre Harvest). Og som jeg allerede er igang med at strikke. Jeg kunne bare ikke modstå.


Det virker måske skørt, men jeg har allerede SÅ meget lækkert garn, som jeg rigtig gerne vil strikke med, og selvom jeg har meget garn, så er jeg ikke samler af natur. Jeg vil ikke have en garnsamling, jeg vil have garn, som skal strikkes med. Som jeg kan nå at strikke med indenfor en overskuelig fremtid.

Istedet for garn købte jeg en masse, masse bøger på Knit Nations markedsplads. Jeg var i 7. himmel da jeg opdagede hvor mange fantastiske bøger der var at få i år.
Først og fremmest købte jeg Ysolda Teagues Little Red in the City. Allerede hjemmefra viste jeg, at det var et must, og jeg må sige, at det var et virkelig godt købt. Bogen er fantastisk.


Ysolda selv havde en fin bod på Knit Nation, hvor man kunne prøve alle modellerne fra bogen og flere til, kunne få taget et billede af sig selv med de fine strikkede varer på - eventuelt i selskab med designeren selv, og hvor man kunne få sit eksemplar af Little Red signeret.På grund af mit længerevarende betagelse af Bohus Stickning (som siden Knit Nation har blomstret til en forelskelse) vidste jeg også at jeg ville købe bogen Poems of Color, hvis den var at finde. Det var den, så det gjorde jeg.

Poems of Color: Knitting in the Bohus tradition by Wende Keele

Jeg fandt den på en skøn lille bogreol i Loop-boden hvorfra jeg endte med at gøre de fleste af mine indkøb. Og jeg kunne nemt have købt mere endnu.

A Second Treasury of Knitting Patterns by Barbara Walker

Chart Made Simple: understanding knitting charts visually by JC Briar

Dagen efter vendte jeg tilbage efter denne bog. Jeg er så glad for Knitter's Book of Wool af samme forfatter.

The Knitter's Book of Yarn : The Ultimate Guide to Choosing, Using, and Enjoying Yarn by Clara Parkes
Og ud over det gjorde jeg faktisk kun et par småindkøb. Den ene lidt af nød fordi jeg ikke havde en lille nok strikkepind med til mit Bohus-kursus - og så kunne man jo lige så godt liste over og finde en lækker en i en pause.

Tiny 1,75 mm circular needle from HiyaHiya

Min allerførste dag i London travede jeg byen rundt i ren og skær gensynsglæde. Jeg blev ved med at komme i tanker om steder jeg lige kunne smutte forbi. Heriblandt var også det mageløse stormagasin Liberty, som alle dage har været en favoritsted at dimse rundt.
Denne gang opdagede jeg, at der i stofafdelingen fandtes et helt bord med "rester", dvs. alle mulige af de lækre print i en meter lange stykker til den halve af normalprisen. Jeg fandt et print jeg holder af, og nu er jeg en enkel lille syopgave fra at have et blødt og smukt tørklæde til mig selv.


Mine sommerindkøb er ikke stopper med det, men dette var hvad jeg slæbte hjem fra London. Jeg glæder mig til at vise mindre andre indkøb frem også.

● ● ●

Before I begin my long list of all the wonderful up that I bought at Knit Nation, I'll hasten to say many thanks for the sweet comments you wrote me while I was at Knit Nation. It was really nice to see them ticking in and read your sweet words. So thank you!

This year I think my Marketplace shopping habits could be called a little weird. I mean, I was completely surrounded by stunning yarn and yet I bought virtually none of it. Aside from the amazing tonal gray yarn that I have already shown you (it is Knit by Numbers from Fibre Harvest). And which I have already started knitting with, I just couldn't resist.

It may seem crazy that I haven't bought any other yarn, but I already have SO much lovely yarn that I really want to knit with, and even though I do have much yarn, so I am not a collector of nature. I don't want a yarn collection, I want yarn that I have time to knit with in the foreseeable future.

Instead of yarn I bought a lots of books at the Marketplace. I was in seventh heaven when I discovered how many wonderful books that were for sale this year.
First and foremost, I bought Ysolda Teague's Little Red in the City. Long before I left for Knit Nation I knew that I wanted it and I must say that it was a really good purchase. The book is fantastic.

Ysolda had a nice booth at Knit Nation, where you could try all the garments from the book and more, people could have their picture taken in a cute photo booth wearing the fine knitted goods - possibly in company with the designer herself, and where you could get his copy of Little Red signed.
Because of my long infatuation with Bohus Stickning (which has since Knit Nation blossomed into a love) I also knew that I would buy the book Poems of Color, if it was available. It was, so I did.

I found it on a nice little bookshelf in the Loop booth, where I ended up doing most of my purchases. And I could easily have bought more.

The day after I returned for this book. I really like The Knitter's Book of Wool by the same author which I already own.

In addition to this I only made a few small purchases. The first one was because I had not brought a small enough knitting needle to my Bohus course. Luckily I could just slip over to the Marketplace during a break and find a nice one.

My first day in London I walked all over town in sheer joy of being back. I kept thinking of new places I wanted to revisit. Among them was also the unique department store Liberty, which has always been a favorite place to gizmo around (hilarious translation, thank you google translate. I meant wander about).
This time while I was in the fabric department I 
discovered a whole table with "leftovers", ie. lots of the gorgeous prints in one meter cut offs at half the normal price. I found a print I like, and now I am an easy sewing job away from having a soft, beautiful scarf for myself.

My summer shopping does not stop with this, but this was what I towed home from London. I am excited to show my other purchases off as well.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Lækker litteratur! Altid en god ting at have med hjem, og mere holdbar en garn ;)

Ellen Kathrine sagde ...

Uh du lokker med bøger der skal kigges efter..