fredag den 29. juli 2011

Lots of Books

En klog kvinde har for nylig overbevist mig om vigtigheden i at have et godt bibliotek at strikke- og andre relevante bøger (jeg var helt ærligt ikke ret svært at overbevise).
Det passer mig rigtig fint at have en masse gode steder at finde viden, inspiration og hjælp til at komme videre, når jeg arbejder med et strikkedesign. 
Hm, det lyder lidt snovski, synes jeg, når jeg skriver det.
Men den slags spørgsmål beskæftiger min hjerne af og til, må jeg indrømme...
Hvornår kan man (læs: jeg) med berettigelse kalde sig for strikkedesigner?
Hvornår kan man med rette kalde sin samling af strikkebøger for et bibliotek? 
Jeg er rigtig langt fra det sidste, men forhåbentlig tættere på at kunne kalde mig selv strikkedesigner. Det gad jeg ihvertfald rigtig godt.

Nåmmen, tilbage til emnet.
Jeg er pinligt bevist om, at en del af grunden til, at jeg foretrækker strikkeopskrifter (egne og andres) hvor alt strikkes ud i et, er at jeg ikke er ret god til at få sømme og den slags til at se godt ud.
Det er ikke hovedgrunden, og heller ikke en stor årsag til at jeg foretrækker syningfri strik, men faktum er at jeg er en langt bedre til at strikke end jeg er til at sy i hånden og til de andre små finesser der får strik til at se lækkert ud. Det skal der laves om på, og jeg har hørt at Lucy Neatby er damen at vende sig mod.

Cool Knitters Finish in Style: Make your stitches smile! by Lucy Neatby
Jeg har en særligt interesse for skandinaviske strikketraditioner og særligt for de danske, der må findes, men som ikke er særligt velafdækkede eller "fremme". Jeg har ladet mig fortælle at Strik med Nordisk Tradition af Vibeke Lind skulle være en særligt fantastisk bog, og derfor følte jeg trang til at eje den.
Desværre er den for længst udgået fra forlaget og er desuden svær at finde til en rimelig penge brugt, så jeg slog straks til da jeg fandt en godt brugt udgave af den engelske oversættelse til salg for en slik (på alibris.co.uk). Det er et stykke tid siden, men nu er bogen endelig kommet. Den har engang tilhørt et bibliotek i USA. Det synes jeg egentlig er ret hyggeligt - nok især fordi jeg samtidig kan hygge mig med den gode pris.I en lækker boghandel et sted i Sverige faldt jeg over denne fantastiske bog om farveteori, som er et evigt fascinerende emne for mig. Ingen af de bøger jeg har fundet på biblioteket dækker emnet halvt så godt som denne. Eller når den til sokkeholderne hvad gælder præsentation.

Colour by Edith Anderson Feisner
Og så fik jeg på Bohus Län museet i Uddevalla chancen for at føje endnu en bog om Bohus Stickning til min lille bitte samling. Der findes vist i virkeligheden ikke flere bøger om emnet...

Bohus Stickning by Ulla Häglund

Den allersidste nyerhvervelse har jeg byttet mig til, for den talentfulde Kaae havde en spændende bog i overskud og lyst til også at eje en sort t-shirt magen til hendes hvide. Bytte bytte happy happy.


Traditional Knitting Patterns: from Scandinavia, the British Isles,
France, Italy and Other European Countries by James Norbury

 Så er jeg da kommet en smule nærmere på det der strikkebibliotek.

● ● ●

A wise woman recently convinced me of the importance of having a good library of knitting andother relevant books (honestly 
I was not very hard to convince).
It suits me really well to have a lot of good sources of information, inspiration and help me along when I'm working on a knitting design.
Hmm, this sounds a little too grand, when I write it.
But this kind of question does occupy my brain now and then, I must admit ...
When can you (read: I) with justification call yourself a knitwear designer?
When can you rightly call a collection of knitting books a library?
I'm really far from the latter, but hopefully closer to being able to call myself a knitwear designer. I'd certainly like to.

Well, back on topic.
I am painfully aware that part of why I prefer seamless knitting patterns (own and others') is that I'm not very good at seaming and other such finishings.
It is not the main reason, nor even a big reason why I prefer seamless knits, but the fact is that I am a much better knitter than I am seamer or finisher. This has to change now, and I've heard that Lucy Neatby is the lady who can help me.

I have a special interest in Scandinavian knitting traditions and especially in the Danish, which must exist, but is not very known. I am told that Knitting in the Nordic Tradition by Vibeke Lind is a particularly fantastic book, and therefore I felt theurge to own it.
Unfortunately, the book has long since been discontinued by the publisher. It is also hard to find at reasonably prices second hand one (at least in Danish), so I struck immediately when I found a good used copy in the English translation for sale for a song (on alibris.co.uk). It's a while ago, but now the book has finally arrived. It once belonged to a library in the U.S. which I think it really is rather charming - probably mainly because I also got it so cheap.

In a wonderful bookstore somewhere in Sweden, I came across this amazing book on color theory, which is an eternally fascinating subject for me. None of the books I found in the library covers the subject half as well as this. Or present is half as well visually.

And then 
 at the Bohus Län Museum in Uddevalla, I got the chance to add to another Bohus book to my tiny collection. In reality I don't thing exists any other books on the topic than the two I now own.

I got my very last new acquisition in a trade with the talented Kaae. She had a spare copy of an interesting book and would like to own a black version of her white t-shirt. A happy trade
.

2 kommentarer:

Pia sagde ...

Pæn samling af spændende bøger (især den sidste) :) Glæder mig til vi forhåbentlig ses på tirsdag

Heidi sagde ...

Er bestemt heller ikke indendørsmester i montering af strik - føler mig stærkt fristet af Lucy Neatby, må en tur på amazon. Tak for tippet.