mandag den 25. juli 2011

Spontaneously Away

Jeg lovede at fortælle mere om Knit Nation og især om hvad jeg købte, og så blev her pludselig stille. Sagen er den at jeg istedet drog på spontanferie med min familie. vi tog til Sverige. Og det har været super sjovt, mærkeligt, hyggeligt, vådt og oplevelsesrigt.
Jeg fik også besøgt en enkelt strikkebutik på vejen, men det var med min Nova ved hånden, så jeg ved ikke om man kan sige jeg rigtigt fik udnyttet de 5 minutter til optimal garnosning. Butikken virkede ellers fin.

Sländan in Lund

Efter Susanna Hanssons Bohus Stickning-kursus var jeg ikke svær at overtale til at tage op nord for Götebotg til Bohus Län. Det er et helt fantastisk smukt område, og så er der i byen Uddevalla et museum, som skulle have en udstilling med Bohus Stickning. Der måtte vi selvfølgelig hen.

Bohus Stickning at Bohus Län Museum
Udstillingen var mindre end jeg havde forventet, men jeg er glad for at vi besøgte museet. De øvrigt udstillinger var virkelig flotte, og hele oplevelsen var meget stemningfuld fordi museet blev fyldt af tonerne fra en Taube-hyldest visesangskoncert, som var flyttet indenfor pga. vejret.
Mht. Bohus Stickning, så var højdepunktet den flotte udstilling af færdigstrikkede modeller fra Solsilke i museumsbutikken (jeg elsker museumsbutikker), og den fine lange liste af strikkekits til salg samme sted.
Det er helt klart en af mine store strikkelivsambitioner, at jeg skal strikke mig selv en Bohus sweater af et Solsilke kit inden jeg dør - og gerne snart. Problemet er bare at vælge hvilken...

● ● ●

I promised to write more about Knit Nation and especially about what I bought, and then I suddenly went all quiet. The reason was that I went on a spontaneous vacation with my family. We went to Sweden. And it's been super fun, weird, cozy, rainy and exciting.
I also visited a single knitting shop on the way, but it was with my Nova in one hand, so I do not know if you can say I really got the optimal browsing experience out of the 5 minutes we were in the shop. It seemed like a lovely shop, though.

After Susanna Hansson's Bohus Stickning class I was not hard to persuade to travel north of Göteborg to Bohus Län. It is an amazingly beautiful area, and in the town of Uddevalla there is a museum that has an exhibition of Bohus Stickning. Of course we had to go.

The exhibition was smaller than I had expected, but I'm glad we visited the museum. The other exhibits were really nice and the whole experience was very inspiring. The museum was filled with the sounds of a Taube folks song tribute concert, which was moved inside due to rain.
The highlight as far as Bohus Stickning goes, was of the impressive display of knitted up models from Solsilke in the museum shop (I love museum shops), and the long list of knitting kits for sale there.
It is definitely one of my big knitting life ambitions that I need to knit myself a Bohus sweater from a Solsilke kit before I die - and hopefully soon. The only problem is choosing which ...

Ingen kommentarer: