torsdag den 4. august 2011

Woolly Gray Days

Jeg strikker stadig med skyklapper på. Jeg har kun øje for de grå toner i min cardigan, og jeg er rigtig glad for at de teknikker jeg har valgt har vist sig at fungere så godt.


Jeg kan virkelig godt lide hestetømme-kanter (i-cord edging) og havde i mit hoved et billede af en cardigan der er kantet sådan på alle sider.
Jeg vidste bare også  at jeg ikke havde lyst til at forstyrre toneskiftene med en enkeltfarvet kant, så en almindelig hestetømmeafslutning langs åbningen var ikke løsningen.
Heldigvis fik jeg for en tid siden kendskab til en ret genial ny måde, at lave kanter samtidig med at man strikker. Damen der har opfundet teknikken hedder Annie Modesitt og hun kalder den "Slip Stitch Edge", og jeg synes den ligner en hestetømme rigtig meget.
Helt enkelt gør man følgende på retsiden på de 3 første og/eller sidste masker: 1 Ret, 1 maske løst af med garnet holdt foran arbejdet, 1 ret
Og på vrangsiden gør man således: 1 maske løst af med garnet holdt foran arbejdet, 1 vrang, 1 maske løst af med garnet holdt foran arbejdet.

Og denne simple manøvre skaber denne fine kant.

En anden udfordring var, at knaphullerne så også skulle strikkes samtidig med alt det andet. Især fordi jeg absolut ville have dem til at se ud på en helt bestemt måde. Jeg ville ikke have sådan nogle meget synlige horisontale åbninger der ligner små munde. Jeg ville have knapt synlige knaphuller der lå lige op ad Modesitt-kanten. Allerhelst vertikale.
Men så er det jo meget heldigt, at jeg har min lille samling strikketekniske bøger lige ved hånden, så den slags er let at finde løsningen på.● ● ●

I'm still knitting with blinders on. I only have eyes for the gray tones in my cardigan and I'm really pleased that the techniques I've chosen are working so well.

I really like i-cord edgings and had an image in my head of a cardigan with i-cord on all edges.
I also knew that I did not want anything to interfere with the tonal changes tone, and an edge of a single color would do this, so regular i-cord edging along the opening was not the solution.
Luckily I learnt of an ingenious new (to me) way to make edges while you knit. The lady who invented the technique is called Annie Modesitt and she calls it the "Slip Stitch Edge". I think it resembles a knitted on i-cord edging quite a lot.
Simply, do you do the following on the first 3 and / or last 3 stitches on the right side rows: K1, slip 1 with the yarn held in front, k1
And on the reverse side you do as follows: slip 1 with the yarn held in front, p1, slip 1 with the yarn held in front.

And that simple move creates this lovely polished-looking edge.

Another challenge was that the button holes which then also had to be knit at the same time as everything else. It was especially challenging because I had this specific look in mind. 
I did not want very visible horizontal openings that look like tiny mouths. I wanted barely visible buttonholes that were right next to the Modesitt-edge. Preferably vertical.
Then it's very fortunate that I have my small collection of knitting technique books at my fingertips, so solutions are easily found.

2 kommentarer:

Annie sagde ...

These yarns from John Arbon are gorgeous aren't they :) I am working with a skein of the undyed Knit by Numbers at the moment but now I have my shade card I can't wait to start on something coloured. Loving your choice of greys :D

Rikke sagde ...

Nej - hvor ser det godt ud. Både kanter og knaphuller!
Den kant må jeg huske..