onsdag den 22. februar 2012

Field Trip: Hjelholt's Wool Mill, part 1

(English translation below)
Jeg er så super heldig at jeg er en del af et netværk for strikdesignere, som alle bor i København. Det er en virkelig spændende gruppe kvinder og et sandt overflødighedshorn af kreativitet, viden og ekspertise, som jeg nyder gavn og glæde være en del af. Vi kalder os Cph Knitwork.


I lørdags tog nogle af os på en ekskursion, som jeg har set frem til længe. Vi tog til Fyn, for at tage på en rundvisning på Hjelholts Uldspinderi og en tur til Tante Grøn i Odense - man kan jo ikke tage til Fyn uden at tage til Tante Grøn, har jeg hørt. Og nu ved jeg hvorfor.


Da jeg var barn, viste DR i børnetimen somme tider et kort program som vist hed Sådan!, og som viste hvordan forskellige ting blev lavet. Ofte sådan noget med at vise et produkts vej igennem en fabriksproces, hvor det blev omdannet fra råvarer til færdigprodukt. Jeg elskede det program.
Jeg er jo også en kæmpe strikkenørd, og ovenikøbet en strikkenørd med en stor forkærlighed for godt uldgarn, som elsker at samle på viden.
De to ting kombineret, betød at jeg glædede mig virkelig, virkelig meget til at se et uldspinderi i funktion, og jeg må sige at oplevelsen var endnu mere spændende, interessant, sjov og fantastisk end jeg havde turde håbe. Wow, det var fedt!

Jeg tog en ufattelig mængde billeder undervejs - med Charlotte Kaaes kamera (mit løb nemlig tør for batteri 2 minutter efter ankomst. Doink!) og har en masse jeg gerne vil vise og fortælle. Men for at jeg ikke ender med verdens længste blogindlæg, så deler jeg det lige lidt op og skriver over de næste par dage...

Del 1
Hjelholts Uldspinderi er i dag på 4. generation af Hjelholt-familiens hænder, så det er en rigtig gammel familievirksomhed.
Da vi ankom blev vi varmt modtaget af Henrik (4. generation) og hans far Ole (3. generation) og blev budt på blødt brød og kaffe. Snakken gik på hyggeligste vis, og vi fik en introduktion til familien virke, som både involverer spinderiet og et landbrug. Spinderiet spinder både Hjelholts egnegarner, garn for andre garnvirksomheder og, som det eneste i Danmark, for private, der kan få spundet helt ned til 10 kg uld.
Landbruget består af en fåreflok der tæller omkring 400 får, med alt hvad det indebærer af fåreklipning, lammeslagtning og især nogle fantastisk dygtige hyrdehunde.

Herefter startede rundvisningen det sted, hvor det er logisk at starte den. Ved ULDEN.


Ikke det værste sted at starte for en flok uldentusiaster som os. Som man kan se var der både frisk-fra-fårene-uld i skraldesække, smukt, farvet uld i kæmpe sække og det blødeste merino i tops.
Der var også færdigt garn i smukke farver og uld i alle faser af den klargøring der skal til før det kan spindes, og vi fik mulighed for at få det hele mellem fingrene.

Anden del af fortællingen finder du HER

• • •

I’m incredibly lucky to be part of a network of knit designers who all live in Copenhagen. It's a really exciting group of women and a veritable cornucopia of creativity, knowledge and expertise that I bery much enjoy being part of. We call ourselves Cph Knitwork.

On Saturday, some of us went on a field trip that I have looked forward to for a long time. We went to Funen to go on a tour of Hjelholts Wool Mill and to visit Tante Grøn yarn shop i Odense - you can not go to Funen without going to Tante Grøn, I'm told. And now I know why.

When I was a kid, the 1 tv channel sometimes showed a short how-things-are-made program for kids. Often it was about a factory made product, and it showed all the stages when it was converted from raw material to finished product. I loved that program.
I am also a huge knitting geek, and a knitting geek with a great love of good wool, who loves to collect knowledge at that.
The two things combined meant that I was looking very, very much forward to seeing a wool mill in operation, and I must say that the experience was even more exciting, interesting, fun and fantastic than I had dared hope. Just wow!

I took an unbelievable amount of pictures along the way - with Charlotte Kaaes camera (mine ran out of battery 2 minutes after arrival. Doink!) And have a lot I want to show and tell. But lest I end up with the world's longest blog post, I’ll start at the beginning today and and write more over the next few days ...


Part 1 Hjelholts Uldspinderi is run by 4th generation of Hjelholts today, so it's a really old family business.

When we arrived we were warmly received by Henrik (4th generation) and his father, Ole (3rd generation) and were treated coffee and bread. We talked cosily, and was given a short introduction to Hjelholt, which is now both a wool mill and a farm. The mill spins both Hjelholts own yarn, yarn for other yarn companies and, as the only one in Denmark, for private individuals who can have as little a 10 kg of wool spun up at a time.

The farm part consists of a flock of sheep which counts about 400 sheep, with all that implies in terms of the shearing of sheep and lamb slaughter and especially some very talented herding dogs.

Then we began the tour where it is logical to start it. With the wool.

Not the worst place to start for a bunch wool enthusiasts like us. As you can see, there were both fresh-from-the sheep-wool in garbage bags, brightly colored wool in huge sacks and the softest merino in tops.
There was also finished yarn in loads of beautiful colors and wool in all stages of the preparation needed before spinning can commence. We had a lot of fun touching and feeling our way through it all.Find the next part of the story HERE

2 kommentarer:

Camilla Ramsgaard sagde ...

jeg bor meget tæt på hjelholt( 3km)og køber lidt garn dernede..jeg har dog aldrig været på rundvisning.. kun set hyrdehundeopvisning :)-

Heidi / I'm with Leia sagde ...

Så sejt at du er med i et netvæerk som det - jeg har selv ikke designet noget endnu men håber at gøre det snart - måske vi kunne treffes over en kop kaffe sådan at jeg kan få nogle tip? Jeg ville virkelig sætte pris på at møde flere strikkere her i KBH PS din Vega top er med i min plan for ting jeg skal strikke i 2012 - jeg har linket til den på min blog.