lørdag den 25. februar 2012

Field Trip: Hjelholt's Wool Mill, part 3

Efter en enkelt dag med andet på programmet fortsætter jeg nu min lille fortælling om mit og Cph Knitworks tur til Fyn og til Hjelholts Uldspinderi (Her finder du Del 1 og Del 2)

Del 3
Når ulden så er blevet kartet og er blevet forvandlet til båndgarn skal den selvfølgelig spindes, hvilket i al sin enkelthed betyder at tråden skal snurres rundt.
Det tager en helt fantastisk maskine sig af, som kører på togskinner på gulvet. Der findes to slags spindemaskiner, har jeg ladet mig fortælle, og Hjelholts er en selv-aktor.

Det betyder, at de to dele af maskinen kører fra hinanden (på togskinnerne) således at en længde af båndgarnet er udspændt mellem spolerne det kommer fra og nogle mindre spoler. Faktisk er det kun den del af maskinen hvor de små spoler sidder, der kører. Den anden del er stationær.

HjelholtUldspinderi_Spinde1

De små spoler snurrer rundt og snor dermed båndgarnet, hvorefter den kørende del af maskinen kører tilbage mod den stationære del alt imens det nu spundne garn spoles op på de små spoler.
Det er ret genialt at se på, så jeg håber at Lykkefanten har en video med spindemaskinen at dele inden længe (ellers ser det også ud til at der er nogle videoer på Hjelholts egen side, som min Mac bare ikke kan vise).

HjelholtUldspinderi_Spinde2

Det var også fascinerende at se når en tråd knækkede og først Henrik og derefter Ole faldt ind i maskinens rytme og lynhurtigt ordnede problemet.

Imorgen: tvinding, spinding, haspning, vaskning, lækkert garn og übergarnbutikken Tante Grøn.

• • •


After a day off, I continue my story of my and Cph Knitwork's field trip to Funen and Hjelholts Wool Mill (Here's Part 1 and Part 2)

Part 3
When the wool has been carded and made into roving it is spun. This is done by this fantastic machine which funds on railway tracks on the floor. There are two types of spinning machines, I am told, and Hjelholts is a self-actor.

This means that the two parts of the machine move away from one another (or the railway tracks) so that a length of the roving is stretched between the spools it comes from and a small spools. In fact, only the portion of the machine that has the small spools is moving. The second other part is stationary.
The small spools spin really fast and this twists the roving, then the moving part of the machine moves back toward the stationary part while the now spun yarn is wound onto the small spools. It's completely awesome to watch, so I hope that 
Lykkefanten will have a video of the spinning machine to share before long (otherwise, it also seems that there are some videos on Hjelholts own webpage, which my Mac won't show).

It was also fascinating to see when a thread broke, and first Henrik and later Ole just fell into the rhythm of the machine and mended the problem in no time.Tomorrow: plying, winding, washing, delicious yarn and the über yarn shop Tante Grøn.

Ingen kommentarer: