søndag den 26. februar 2012

Field Trip: Hjelholt's Wool Mill, part 4 and Tante Grøn

Så er vi nået til sidste del af min og Cph Knitworks tur til Fyn med rundtur på Hjelholts Uldspinderi og det hyggeligste besøg hos Tante Grøn i Odense (Links til Del 1, Del 2 og Del 3).

Del 4
Når garnet er blevet spundet og nu sidder det på de mindre spoler, bliver taget med ind i rummet ved siden af karte- og spindehallen, hvor de bliver tvundet sammen til garn.
Tvindemaskinen tvinder to eller flere tråde sammen i et sindrigt system der fører trådene fra de små spoler op over en midtergang og over på store spoler samtidig med at trådene snos om hinanden, så de bliver til lækkert og stærkt garn.

HjelholtUldspinderi_Tvinde

Det er ekstra sindrigt, når det er Hjelholts eget farveskiftegarn der arbejdes med - faktisk hele vejen fra kartningen og frem, for farveskiftet skal nemlig ske samtidig på de to tråde, og derfor skal alle de små spoler helst starte og slutte på samme sted i farvesekvensen.

Den sidste herlige maskine omdanner det færdige garn til hasper (eller fed), hvorefter garnet får et godt bad for at fjerne rester af spindeolie.

HjelholtUldspinderi_HaspeVaske

Så mangler hasperne bare at tørre og blive snoet sammen på den der smarte måde og så få banderole på.

Efter endt rundtur måtte vi selvfølgelig en tur i Hjelholts butik, og lade vores begejstring gå ud over dankortene. Jeg var nødt til at have noget af det grå farveskiftegarn med mig hjem. Det er bare sådan helt perfekt uldent, hvis det giver mening. Den perfekte balance mellem blødt, fast og fåret. 


Vi fik også en opvisning med Henriks super dygtige hyrdehunde, men det regnede ret meget, så der er ingen billeder desværre.

Jeg kan, som det sikkert fremgår, varmt anbefale en rundtur på Hjelholt. Man kan læse mere om rundture og en masse andet på Hjelholts hjemmeside.

Efter dette drog en meget, meget begejstret flok strikkedamer mod Odense, for at besøge Tante Grøn. 
Jeg har aldrig været der før, men har tit fået af vide at det er et must, hvis man sætter pris på en lækkert garnbutik.


Det gør jeg ganske afgjort, og jeg satte også rigtig meget pris på den lækre butik tanterne har sig. Wow. Jeg tror alle i gruppens dankort glødede bagefter.
Vi havde meldt vores ankomst på forhånd og blev taget varmt imod. Vi kom lige omkring lukketid, og efter lukketid var vi så heldige at blive budt på kaffe og flødeboller. Super dejligt.

Jeg ved ikke lige hvad jeg sidder og laver, men det er mig omme bag flødebollerne

Det var en af de dejligste og mest inspirerende dage jeg har haft som strikker, som jeg har nydt rigtig meget at skrive om. Det har lidt været som at opleve det hele igen, men egentlig tror jeg der kommer til at gå længe endnu før jeg rigtig har fået bearbejdet de mange indtryk. Jeg ved, at flere fra netværksgruppen sad oppe den halve nat og strikkede og designede.

• • •

So now we've reached  the last part of my story about me and Cph Knitwork's trip to Funen and our tour of Hjelholt's Wool Mill and the nicest visit to Tante Grøn in Odense (Links to Part 1Part 2 og Part 3).

Part 4
Once the yarn has been spun and now it sits on the smaller spools, it is taken to the room next to the carding and spinning hall, where it is plied into yarn.
The plying machine plies two or more threads together in an ingenious system that lead wires from the small spools up over one aisle and onto other large spools while the strands are twisted around each other so that they turn into lovely, strong yarn.

It is extra meticulous work when Hjelholts own color changing yarn is being made - in fact all the way from carding onwards. The color change must be exactly the same on both threads, which is why all the little spools must start and finish at the same place in the color sequence.

The last machine converts the finished yarn into hanks, after which the yarn gets a good bath to remove spinning oil.

All that is left after that is to dry the yarn, twist it in that clever way and tag it.

After the tour ended we had to visit the Hjelholts shop of course a trip to and take our enthusiasm out on our credit cards. I had to take some of the gray color changing yarn home with me. It's the perfect kind of woolly if that makes sense. Just the right balance between squishy, solid and sheepy.

We also got a show with Henrik's super talented herding dogs, but it rained a lot, so there are no pictures unfortunately.

After all of that a very, very enthusiastic bunch of knitting ladies headed for Odense, to visit Tante Grøn.
I've never been there before, but have often been told that it is a must if you appreciate a nice yarn store.

I certainly do, and very much appreciated the delicious shop tanterne have. Wow. I think everyone in the group's credit card were red hot afterwards.
We had announced our arrival in advance and were warmly welcomed. We arrived right around closing time, and after hours, we were lucky enough to be offered coffee and flødeboller. Perfect.

It was one of the loveliest and most inspiring days I have had as a knitter, and I've enjoyed writing about it very much
It's been a bit like experiencing it all again, and it'll take me a good while longer before I've truly digested all of the impression of that day. 
I know that several of the network sat up half the night knitting and designing.

1 kommentar:

Camilla Ramsgaard sagde ...

farveskiftegarnet er så lækket og strikke af.. men det gælder nu for alt deres garn... af hensyn til familie økonomien køre jeg sjældent derned ;)